Menu

••Welkom op de website van KWIZ

KWIZ is een onderzoeks- en adviesbureau. Onze missie is het vergroten van de maatschappelijke participatie van burgers door organisaties te helpen voorzieningen effectief in te zetten.

KWIZ structureert informatie ten behoeve van beleid, werkprocessen en/of organisaties die actief zijn in het sociale domein. Dit zijn gemeenten en organisaties voor maatschappelijke dienstverlening en opvang, welzijn en jeugdzorg, kredietbanken en brancheorganisaties. 

Wij werken landelijk vanuit de vestigingen in Groningen en Amersfoort.

Hou onze website in de gaten, deze wordt vanaf half april 2019 vernieuwd!

••Dienstverlening KWIZ

Via de gekleurde knoppen vindt u per markt een kort overzicht van onze producten. Uiteraard zijn oplossingen op maat altijd bespreekbaar.

Hieronder een beknopte opsomming van onze dienstverlening:

  • Met diverse methoden en technieken het gebruik van, de vraag naar en het aanbod van voorzieningen in kaart brengen;
  • Beleid evalueren;
  • Het gebruik en de kostenontwikkeling van voorzieningen prognosticeren;
  • Uitvoeren van doelgroepen- en klanttevredenheidsonderzoeken;
  • Koppelen van informatie- en registratiesystemen ten behoeve van regievoering, managementinformatie en monitoring.
     

Lees meer in onze bedrijfsfolder.