Menu

••Gegevensuitwisseling met gerechtsdeurwaarders

nieuws-image.png

Sinds enige weken wisselen onder meer de gemeente Venray en Vitras, een organisatie voor thuiszorg, maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg en gerelateerde diensten in de regio Utrecht, gegevens van de schuldhulpverlening uit met gerechtsdeurwaarders, verenigd in de Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG).

Via de gegevensuitwisseling krijgen gerechtsdeurwaarders een melding dat een cliënt in traject is in de schuldhulpverlening. De gegevensuitwisseling verloopt via de schuldhulpverleningsmonitor van de NVVK. We laten de organisaties in het onderstaande aan het woord via enkele korte vragen.

Milou Jeurissen, beleidsuitvoerend medewerker van de gemeente Venray, geeft aan dat voor hen de belangrijkste reden is om mee te doen aan de gegevensuitwisseling met SNG is dat invorderingsmaatregelen door een deurwaarder het schuldhulpverleningstraject behoorlijk kunnen verstoren. Door de gegevensuitwisseling met de SNG hoopt de gemeente dat het onnodig oplopen van schulden kan worden voorkomen. De gemeente Venray verwacht dat het voor de gemeente veel tijdwinst oplevert als een deurwaarder op de hoogte is van het feit dat een schuldenaar zich in een schuldhulpverleningstraject bevindt. Mogelijk kan de incassoprocedure worden stopgezet zodat er geen nieuwe schulden en geen extra incassokosten ontstaan. Dit helpt het traject versnellen. Ook biedt het rust voor de klant als deze niet meer met deurwaarders wordt geconfronteerd.

Voor Natascha van der Kleut, Coördinator Budget Advies Centrum van Vitras, is de belangrijkste reden voor deelname aan de gegevensuitwisseling het creëren van rust voor de cliënt. Zo ontstaat er meer ruimte om de situatie van de cliënt in beeld te krijgen. Ze verwacht een betere samenwerking met deurwaarders en dat nog onbekende vorderingen eerder in beeld komen. Hoewel Vitras net gestart is, is de eerste ervaring dat medewerking wordt verleend aan de kant van de deurwaarder.

Wilt u meer weten over deze gegevensuitwisseling? Neem contact op met de NVVK (085-4895740) of met Bert van Putten van KWIZ op 06 – 123 222 81 of bert.van.putten@kwiz.nl.

Klik hier om verder te lezen over de onderzoek naar het minimabeleid en de schuldhulpverlening in Deventer.

Klik hier om verder te lezen over de WGS in uw gemeente.