Menu

••KWIZ monitort de Jeugdhulp voor de Drentse gemeenten

thema-2.png

KWIZ heeft van de Jeugdhulpregio Drenthe de opdracht gekregen om dit jaar de monitoring van de Jeugdhulp voor de 12 Drentse gemeenten te gaan verzorgen. In deze Jeugdmonitor worden zowel de resultaten als de processen gevolgd. Er worden de volumecijfers, stapelingen in het zorggebruik en stroomgegevens in opgenomen, die vervolgens worden afgezet tegen de vooraf vastgestelde doelen en indicatoren. Deze basisset van indicatoren wordt gedurende de looptijd van de opdracht gemonitord en samen met de Drentse partners verder uitgewerkt.

Voor deze monitor is een dataformat overeengekomen voor het ophalen van de gegevens uit de registratiesystemen van de circa 110 zorgaanbieders. In dit dataformat zijn onder meer de interventieniveaus, productcodes en datumregistraties opgenomen. De zorgaanbieders zijn contractueel verplicht om de data conform dit format te leveren. In verband met de optimale privacywaarborg wordt hierbij gebruik gemaakt van de KWIZ Cryptor voor het pseudonimiseren van de gegevens van de cliënten.

Door een periodieke meting van het aantal jeugdigen in zorg leidt de voorgestelde monitoring tot zicht op de resultaten en wijze van uitvoering van de transformatie van de jeugdhulp in Drenthe. We rapporteren niet alleen de cijfers, maar geven ook een toelichting op en duiding van deze cijfers. De gemeenten krijgen de rapportage op de totale Drentse schaal én per gemeente.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Bert van Putten (e-mail:  bert.van.putten@kwiz.nl;
telefoon: 06-1232 2281) of Peter de Bruin (e-mail: peter.de.bruin@kwiz.nl; telefoon: 06-2877 5018).

Nieuwsbrief KWIZ november 2016